ประกาศรับสมัคร ผู้สมัครเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา

อ่านต่อ

รายชื่อผู้ได้รับร่มม่วง มพ. จากกิจกรรม Update ข้อมูลในเว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 15 ตุลาคม 2559

อ่านต่อ

โครงการศิษย์เก่าสัญจร วันเสาร์ 25 มิถุนายน 2559

อ่านต่อ

งานกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง

อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

อ่านต่อ

เชิญชวนร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

อ่านต่อ

ศิษย์เก่าสัญจรและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ณ จังหวัดพิษณุโลก

อ่านต่อ

กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล UPA. ครั้งที่ 4 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์ กอล์ฟแอนด์สปา รีสอร์ท อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท

อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2557 ณ หอประชุม พญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านต่อ
หัวข้อข่าว ประกาศเมื่อวันที่
ดูทั้งหมด