ค้นหาข้อมูลแบบละเอียด

หมวดหมู่ :

รายการข้อมูล

รหัสข่าว
หัวเรื่อง
วันที่ประกาศ
28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 12 กุมภาพันธ์ 2020
27
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าเด่น ประจำปี 2563 24 ธันวาคม 2019
26
โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 10 ตุลาคม 2019
25
ประกาศ มพ.เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 8 พฤษภาคม 2019
24
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าเด่น ประจำปี 2562 4 เมษายน 2019
23
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 5 กันยายน 2017
22
เปิดรับสมัครคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สามารถส่งได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 7 กรกฏาคม 2017
21
คณะผู้บริหาร บุคลากร กองกิจการนิสิต ร่วมต้อนรับ งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 14 มิถุนายน 2017
20
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 พฤษภาคม 2017
19
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 พฤษภาคม 2017