ค้นหาข้อมูลแบบละเอียด

หมวดหมู่ :

รายการข้อมูล

รหัสข่าว
หัวเรื่อง
วันที่ประกาศ
16
ประกาศรับสมัคร ผู้สมัครเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา 22 มีนาคม 2017
15
รายชื่อผู้ได้รับร่มม่วง มพ. จากกิจกรรม Update ข้อมูลในเว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 15 ตุลาคม 2559 25 ตุลาคม 2016
14
โครงการศิษย์เก่าสัญจร วันเสาร์ 25 มิถุนายน 2559 29 มิถุนายน 2016
13
งานกิจการนิสิตต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง 8 เมษายน 2016
12
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบโอกาสดีๆ ให้น้องที่จบใหม่มาเป็นสมาชิก ตำแหน่ง ."ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฝึกหัด" 25 มีนาคม 2016
11
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 2 กุมภาพันธ์ 2016
9
เชิญชวนร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559 9 ธันวาคม 2015
8
การชำระเงินค่าชุดครุยวิทยฐานะที่สั่งจองส่วนที่เหลือ 14 ตุลาคม 2015
7
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 9 ตุลาคม 2015
6
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 ตุลาคม 2015