ค้นหาข้อมูลแบบละเอียด

หมวดหมู่ :

รายการข้อมูล

รหัสข่าว
หัวเรื่อง
วันที่ประกาศ
23
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 5 กันยายน 2017
22
เปิดรับสมัครคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สามารถส่งได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 7 กรกฏาคม 2017
21
คณะผู้บริหาร บุคลากร กองกิจการนิสิต ร่วมต้อนรับ งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 14 มิถุนายน 2017
20
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 พฤษภาคม 2017
19
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 พฤษภาคม 2017
18
ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ 29 พฤษภาคม 2017
17
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 29 พฤษภาคม 2017
16
ประกาศรับสมัคร ผู้สมัครเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา 22 มีนาคม 2017
15
รายชื่อผู้ได้รับร่มม่วง มพ. จากกิจกรรม Update ข้อมูลในเว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 15 ตุลาคม 2559 25 ตุลาคม 2016
14
โครงการศิษย์เก่าสัญจร วันเสาร์ 25 มิถุนายน 2559 29 มิถุนายน 2016