รายละเอียด

โครงการไหว้ครูและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2557 ณ หอประชุม พญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย คุณสมชาย กุละปาลานนท์ นายกสมาคมฯ, คุณกิติศักดิ์ จักราชัย อุปนายกฯ ฝ่ายวิชาการ, ร.ต.ต.อาจณรงค์ เวียงมูล อุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรม และคุณวิริยะพร ไชยวัฒนา ปฏิคม ได้เข้าร่วมโครงการไหว้ครูและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2557 ณ หอประชุม พญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา