รายละเอียด

ประกาศรับสมัคร ผู้สมัครเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา

ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2017