รายละเอียด

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์

ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2017


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 

ดูรายละเอียดที่่ คลิก