รายละเอียด

ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม สังกัด คณะเภสัชศาสตร์

ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2017


ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม สังกัด คณะเภสัชศาสตร์

ดูรายละเอียดที่นี่คลิก