รายละเอียด

เปิดรับสมัครคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สามารถส่งได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์

ประกาศเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2017


ใบสมัคร  กรณีหน่วยงานเสนอชื่อ

ใบสมัคร  เสนอชื่อตนเอง

หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

กำหนดส่ง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

สามารถส่งได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (ดูวันที่ประทับตรา)

โดยส่งมาที่       หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 หมายเลขโทรศัพท์ 083-0936722 ต่อ 1073 E-mail: s_kvang@hotmail.com :