รายละเอียด

กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล UPA. ครั้งที่ 4 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์ กอล์ฟแอนด์สปา รีสอร์ท อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015


กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล UPA. ครั้งที่ 4 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์ กอล์ฟแอนด์สปา รีสอร์ท อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่