ตัวกรองช่วยค้นหา
ชื่อพัสดุ
 
ลำดับ รูปภาพ
ชื่อ

จำนวนที่สามารถยืมได้

1
โต๊ะหมู่บูชาสีทอง หน้ากว้าง 9 นิ้ว
2
2
เสื่อปูนั่ง สีแดง-ดำ ขนาดยาว เมตร
160
3
พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว
5
4
สัตภัณฑ์ (สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา)
1
5
กระจังโหม่ง ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมไม้ตี
1
6
โคมผัดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
2
7
โคมตุงผ้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
13
8
ผ้าจับจีบสีขาว
4
9
ผ้าจับจีบเหลือง
9
10
ผ้าจับจีบสีม่วง
4

จำนวน 30 รายการ 1 2