ข่าวล่าสุด

กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 90 ครั้ง
โครงการปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 170 ครั้ง
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แจ้งเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถสวัสดิการ(รถโดยสารNGV) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 พ.ย. 2559 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 2596 ครั้ง
กำหนดวัดตัวสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 พ.ย. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 1494 ครั้ง
รับสมัครทีมเข้าแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ UP CUP ครั้งที่ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 พ.ย. 2559 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 32 ครั้ง
ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา ASEAN SIAM THAILAND + JAPAN +CHINA AND INDIA เผยแพร่เมื่อ วันที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 154 ครั้ง

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 112 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 พ.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 492 ครั้ง
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 พ.ย. 2559 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 828 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 พ.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 632 ครั้ง
อ่านทั้งหมด

ภาพข่าวกิจกรรม

ประกาศ/คำสั่ง มพ.

ประกาศ เรื่องงดกิจกรรมในช่วงสอบปลายภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 59 เป็นต้นไปจนกว่าจะสอบเสร็จ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 1103 ครั้ง
แนวปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมของนิสิต เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่เมื่อ วันที่ 15 ต.ค. 2559 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 76 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 6 ก.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 144 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 ก.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 149 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 300 ครั้ง
ประกาศสกอ. เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 59 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 130 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมรับร้องน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 107 ครั้ง
นโยบายการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับน้องใหม่ 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 98 ครั้ง
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 69 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 62 ครั้ง
อ่านทั้งหมด
Banner ข่าว

ส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆของกองกิจการนิสิต และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

วารสารกองกิจฯ
สารจากรองอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ วันนี้:26 เดือนนี้:1579 ปีนี้: 1579 เริ่มเก็บข้อมูลวันที่ 21 กันยายน 2559