ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ยกเลิกการค้นหา

การจำหน่ายสินค้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 15 ครั้ง
โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 14 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 7 ครั้ง
ประกาศ การยื่นเรื่องขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 พ.ย. 2560 เวลา 17:00 อ่านแล้ว 50 ครั้ง
ประกาศงดกิจกรรม ระหว่างช่วงสอบปลายภาค เผยแพร่เมื่อ วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 14 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของกองกิจการนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 10 ครั้ง
รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 2561 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 6 พ.ย. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 58 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา กองทุน บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล ประเทศไทย (จำกัด) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 3 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 29 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส ประจำปี 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 3 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 36 ครั้ง
รับสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชนลงทะเบียน เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 ต.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 52 ครั้ง
รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนผู้นำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 1-17 พ.ย. 60 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 599 ครั้ง
รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ม.ค. 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 888 ครั้ง
พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่เมื่อ วันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 27 ครั้ง
ประดับดอกดาวเรืองบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ต.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 21 ครั้ง
งานสัมมนาเทคโนโลยีกับการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ แบบ Realtime เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ต.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 18 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ต.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 308 ครั้ง
กิจกรรม UPStudent UP to Startup (UP Startup Inspiration Talk #3) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 ต.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 41 ครั้ง
ประกาศผลการผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 28 ก.ย. 2560 เวลา 17:00 อ่านแล้ว 567 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตที่ผ่านการสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 21 ก.ย. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 940 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 15 ก.ย. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 128 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 12:00 อ่านแล้ว 788 ครั้ง