ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ยกเลิกการค้นหา

ประกาศ มพ.เรื่อง ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 พ.ค. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 6 ครั้ง
ประกาศ มพ. มาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 พ.ค. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 4 ครั้ง
ประกาศ มพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่ดื่มสุราหรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในความครอบครอง เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 พ.ค. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 4 ครั้ง
คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาหน่วยกิจกรรม และผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 16 ครั้ง
สมุดบันทึกผลการเรียน และกิจกรรมจิตอาสา สำหรับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 39 ครั้ง
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อพิจารณาให้เข้ามาประกอบการภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 35 ครั้ง
คณะศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 14 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 97 ครั้ง
งานรดน้ำดำหัวผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเย เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 20 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตและบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2561 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 54 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การยื่นเรื่องขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ และ กรอ.) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 304 ครั้ง
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมดูแลนิสิตในพระราชานุเคราะห์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มี.ค. 2561 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 21 ครั้ง
มหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา (UP GAMES) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 33 ครั้ง
สารวัตรนิสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัยนิสิตและสร้างทัศนคติที่ดีแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 มี.ค. 2561 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 21 ครั้ง
สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 มี.ค. 2561 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 15 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” เผยแพร่เมื่อ วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 22 ครั้ง
พิธีบวงสรวง พระราชานุสาวรีย์ประจำศูนย์แพทย์และโรงพยาบาล ม.พะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 15 ครั้ง
กองกิจการนิสิตเข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญางำเมือง ประจำปี 2561 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 6 มี.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 20 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 6 มี.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 8 ครั้ง
พิธีเวียนเทียนพระพุทธภุชคารักษ์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 มี.ค. 2561 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 29 ครั้ง