ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกการค้นหา

การจำหน่ายสินค้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 15 ครั้ง
ประกาศงดกิจกรรม ระหว่างช่วงสอบปลายภาค เผยแพร่เมื่อ วันที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 14 ครั้ง
รับสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชนลงทะเบียน เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 ต.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 52 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 12:00 อ่านแล้ว 788 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 64 ครั้ง
นิสิตชายที่เกิดในปี 2540 ที่ประสงค์จะผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอผ่อนผันภายใน 30 พ.ย. 60 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 25 ส.ค. 2560 เวลา 08:00 อ่านแล้ว 94 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อพิจราณาให้เข้ามาประกอบการภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 18 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 368 ครั้ง
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 2128 ครั้ง
รายชื่อนิสิตที่ย้ายห้องพักเนื่อจากการจองห้องซ้ำซ้อน เผยแพร่เมื่อ วันที่ 24 ก.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 1259 ครั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 3 ก.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 23 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประมูลจ้างเหมาทำเสื้อโปโลสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ขององค์การนิสิต มหวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 3 ก.ค. 2560 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 3021 ครั้ง
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 29 ครั้ง
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรกองกิจการนิสิต กับยุค Thailand 4.0 (DSA 4.0 PLUS) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 25 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนิสิตอาสาสมัครช่วยเหลือเพื่อนนิสิตพิการ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 26 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 867 ครั้ง
กองกิจการนิสิต ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2560 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 25 พ.ค. 2560 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 75 ครั้ง
นิสิตใหม่ รหัส 60 ที่ประสงค์ขอกู้เงิน กยศ.กรอ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ให้ดำเนินการตามนี้ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 1465 ครั้ง
ประกาศ หน่วยหอพัก เรื่องรายชื่อนิสิตช่วยงานหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา(หอ มพ.) ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 723 ครั้ง
ประกาศ หน่วยหอพัก เรื่องประกาศรายชื่อนิสิตรหัส 57-59 เข้าพักหอพัก มพ. ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 804 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิตอย่างเป็นทางการ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 พ.ค. 2560 เวลา 19:00 อ่านแล้ว 67 ครั้ง
ประกาศรับสมัคร ผู้สมัครเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 73 ครั้ง