ภาพข่าวกิจกรรม

ยกเลิกการค้นหา

กองกิจการนิสิต เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 3 ครั้ง
ม.พะเยาศึกษาดูงาน การบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่เมื่อ วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 2 ครั้ง
กองกิจการนิสิตเข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 ก.ค. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 0 ครั้ง
โครงการ UP TUTOR อบรมพัฒนาศักนภาพนิสิตติวเตอร์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 12 ครั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 17 ครั้ง
ผู้นำนิสิต​ 4 เสาหลัก เข้าร่วมอบรมหลักสูตร​การสร้างโค้ชเพื่อการศึกษา​และหลักสูตร​พัฒนา​ศักยภาพ​นิสิตนักศึกษา​แกนนำ​ ส่งเสริม​คุณธรรม​ความซื่อตรงของผู้นำนิสิต​นักศึกษา​ รุ่น​ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 13 ครั้ง
ม.พะเยา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 15 ครั้ง
เตรียมความพร้อมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 16 ครั้ง
ณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ให้บริการตรวจสมรรถภาพปอด เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 18 ครั้ง
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 21 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 14 ครั้ง
คณะศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 22 ครั้ง
งานรดน้ำดำหัวผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเย เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 22 ครั้ง
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมดูแลนิสิตในพระราชานุเคราะห์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มี.ค. 2561 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 34 ครั้ง
มหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา (UP GAMES) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 39 ครั้ง
สารวัตรนิสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัยนิสิตและสร้างทัศนคติที่ดีแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 มี.ค. 2561 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 23 ครั้ง
สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 มี.ค. 2561 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 17 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” เผยแพร่เมื่อ วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 30 ครั้ง
พิธีบวงสรวง พระราชานุสาวรีย์ประจำศูนย์แพทย์และโรงพยาบาล ม.พะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 20 ครั้ง
กองกิจการนิสิตเข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญางำเมือง ประจำปี 2561 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 6 มี.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 24 ครั้ง