ภาพข่าวกิจกรรม

ยกเลิกการค้นหา

มหาวิทยาลัยพะเยาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 2 ครั้ง
นางสาวนพธีรา โนราช นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 10 ครั้ง
โครงการงานวิชาการและงานกิจการนิสิตพบคณะ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 11 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 10 /2561 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 18 ครั้ง
โครงการปลูกป่าประชารัฐปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เผยแพร่เมื่อ วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 76 ครั้ง
กิจกรรม “พี่พาน้องไปยิงก๋ง” เผยแพร่เมื่อ วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 79 ครั้ง
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 68 ครั้ง
กองกิจการนิสิต มอบป้าย “คณะปลอดบุหรี่” เผยแพร่เมื่อ วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 87 ครั้ง
กิจกรรมธรรมะบรรยาย "การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” เผยแพร่เมื่อ วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 143 ครั้ง
กิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 10 พ.ค. 2561 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 76 ครั้ง
กองกิจการนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 37 ครั้ง
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม หอพัก UP DORM เผยแพร่เมื่อ วันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 77 ครั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประกวดการนำเสนอการ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 26 ก.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 34 ครั้ง
กองกิจการนิสิต เข้าร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 8 ปี เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 36 ครั้ง
ม.พะเยาศึกษาดูงาน การบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่เมื่อ วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 27 ครั้ง
กองกิจการนิสิตเข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 ก.ค. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 0 ครั้ง
โครงการ UP TUTOR อบรมพัฒนาศักนภาพนิสิตติวเตอร์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 48 ครั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 39 ครั้ง
ผู้นำนิสิต​ 4 เสาหลัก เข้าร่วมอบรมหลักสูตร​การสร้างโค้ชเพื่อการศึกษา​และหลักสูตร​พัฒนา​ศักยภาพ​นิสิตนักศึกษา​แกนนำ​ ส่งเสริม​คุณธรรม​ความซื่อตรงของผู้นำนิสิต​นักศึกษา​ รุ่น​ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 32 ครั้ง
ม.พะเยา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 33 ครั้ง