ภาพข่าวกิจกรรม

ยกเลิกการค้นหา

โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 25 ครั้ง
พัฒนาสารวัตรนิสิตรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 29 ครั้ง
โครงการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 12:00 อ่านแล้ว 27 ครั้ง
ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมในโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 6 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 50 ครั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จาก สสส. เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 26 ครั้ง
โครงการปฐมนิเทศผู้นำนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 140 ครั้ง
เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 74 ครั้ง
โครงการอบรมผู้นำเวียง 62 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 47 ครั้ง
รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตลงพื้นที่เยี่ยมนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 46 ครั้ง
สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา ประจำปี 2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 63 ครั้ง
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยดนตรีบำบัด เผยแพร่เมื่อ วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 46 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 44 ครั้ง
จังหวัดพะเยา รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 73 ครั้ง
กองกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญางำเมือง ประจำปี 2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 85 ครั้ง
กิจกรรมพิธีไหว้ครูดนตรี ครั้งที่ ๓ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 73 ครั้ง
รับมอบทุนการศึกษา โครงการเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย เผยแพร่เมื่อ วันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 36 ครั้ง
การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. เผยแพร่เมื่อ วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 48 ครั้ง
กองกิจการนิสิต​ นำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมการแถลงข่าวสรุปโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา​ยุคใหม่​ รวมพลังสร้างเสริม​สุขภาพ​ ห่างไกลปัญ​หาแอลกอฮอล์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 47 ครั้ง
โครงการเพิ่มศักยภาพชมรมนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 56 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทัศนียภาพหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 63 ครั้ง