ภาพข่าวกิจกรรม

ยกเลิกการค้นหา

แข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 31 ครั้ง
โครงการ เปิดโลกกิจกรรม 2017 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 22 ครั้ง
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ก.ย. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 38 ครั้ง
โครงการปั่น ปลูกป่า ถวายองค์ราชา ครั้งที่ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 15 ครั้ง
กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4” เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่เมื่อ วันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 28 ครั้ง
โครงการเยี่ยมบ้านนิสิตทุนการศึกษา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 28 ครั้ง
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ม.พะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 ส.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 61 ครั้ง
กิจกรรมธรรมะบรรยาย “เป็นคนดีตามรอยพ่อ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ส.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 26 ครั้ง
กิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ส.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 29 ครั้ง
แข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 81 ครั้ง
คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 43 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 49 ครั้ง
กิจกรรม “Easy English V.2” ทักษะทางด้านการสื่อสาร เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 32 ครั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ลาว ครั้งที่ 14 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 35 ครั้ง
โครงการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา “สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา” ประจำปี 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 41 ครั้ง
พิธีทำบุญอาคารกิจกรรมฟ้ามุ่ย (สำนักงานกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 26 ครั้ง
โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 37 ครั้ง
โครงการการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคล้านนาตะวันออก เพื่อเชื่อมโยงอัตลักษณ์อาเซียน ครั้งที่ 2 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 178 ครั้ง
กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 191 ครั้ง
โครงการปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 254 ครั้ง