ภาพข่าวกิจกรรม

ยกเลิกการค้นหา

จังหวัดพะเยา รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 19 ครั้ง
กองกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญางำเมือง ประจำปี 2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 24 ครั้ง
กิจกรรมพิธีไหว้ครูดนตรี ครั้งที่ ๓ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 21 ครั้ง
รับมอบทุนการศึกษา โครงการเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย เผยแพร่เมื่อ วันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 13 ครั้ง
การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. เผยแพร่เมื่อ วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 15 ครั้ง
กองกิจการนิสิต​ นำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมการแถลงข่าวสรุปโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา​ยุคใหม่​ รวมพลังสร้างเสริม​สุขภาพ​ ห่างไกลปัญ​หาแอลกอฮอล์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 15 ครั้ง
โครงการเพิ่มศักยภาพชมรมนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 24 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทัศนียภาพหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 31 ครั้ง
UP GAMES 2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 52 ครั้ง
UP SPIRIT CHEER 2018 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 31 ครั้ง
กีฬาเวียง มหาวิทยาลัยพะเยา 2561 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 11 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1 /2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 9 ครั้ง
กองกิจการนิสิต นำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 28 ครั้ง
นักกีฬาหมากกระดาน มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าเหรียญเงินและเหรียญทองแดง. เผยแพร่เมื่อ วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 17 ครั้ง
อบรมแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 31 ครั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 27 ครั้ง
นางสาวนพธีรา โนราช นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 29 ครั้ง
โครงการงานวิชาการและงานกิจการนิสิตพบคณะ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 14 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 10 /2561 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 25 ครั้ง
โครงการปลูกป่าประชารัฐปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เผยแพร่เมื่อ วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 89 ครั้ง