ภาพข่าวกิจกรรม

ยกเลิกการค้นหา

กิจกรรมเก็บขยะบริเวณรอบอ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 15 ครั้ง
อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้สัมผัสอาหารในมหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 12 ครั้ง
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 25 ครั้ง
โครงการปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดแรงงาน UP JOB FAIR 2017 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 21 ครั้ง
UP Freshmen Spirits Cheer 2017 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 27 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 24 ครั้ง
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค. 2560 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 28 ครั้ง
โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 14 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 41 ครั้ง
พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่เมื่อ วันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 58 ครั้ง
ประดับดอกดาวเรืองบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ต.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 35 ครั้ง
งานสัมมนาเทคโนโลยีกับการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ แบบ Realtime เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ต.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 28 ครั้ง
กิจกรรม UPStudent UP to Startup (UP Startup Inspiration Talk #3) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 ต.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 56 ครั้ง
แข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 68 ครั้ง
โครงการ เปิดโลกกิจกรรม 2017 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 40 ครั้ง
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ก.ย. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 74 ครั้ง
โครงการปั่น ปลูกป่า ถวายองค์ราชา ครั้งที่ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 40 ครั้ง
กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4” เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่เมื่อ วันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 47 ครั้ง
โครงการเยี่ยมบ้านนิสิตทุนการศึกษา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 45 ครั้ง
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ม.พะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 ส.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 91 ครั้ง
กิจกรรมธรรมะบรรยาย “เป็นคนดีตามรอยพ่อ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ส.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 43 ครั้ง
กิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ส.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 47 ครั้ง