ข่าวทุนการศึกษา

ยกเลิกการค้นหา

ประกาศรายชื่อนิสิตที่สัมภาษณ์ทุนขาดแคลน ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 100 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนิสิตที่สัมภาษณ์ทุนขาดแคลน ปีที่ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 97 ครั้ง
ประกาศ กำหนดวันสัมภาษณ์นิสิตที่ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 1290 ครั้ง
ประกาศ กำหนดวันสัมภาษณ์นิสิตที่ขอรับทุนการศึกษา จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2660 (ทุน 5 %) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 1387 ครั้ง
รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกาา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 25 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 161 ครั้ง
การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กรอ. และ กยศ.) สำหรับนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 18 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 899 ครั้ง
รับสมัครทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 หมดเขต 15 ก.ย. 60 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 1640 ครั้ง
รับสมัครทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 132 ครั้ง
ประกาศรับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 20:00 อ่านแล้ว 8619 ครั้ง
ประกาศรับสมัครนิสิตทีสนใจรับทุนการศึกษาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 20:00 อ่านแล้ว 3283 ครั้ง
รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 4 ส.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 242 ครั้ง
รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษาบริษัทคาโอ อินดัสเตรียล ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 ส.ค. 2560 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 192 ครั้ง
รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท กรีนวิง เทรดดิ้ง จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 270 ครั้ง
รับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 4 ก.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 1210 ครั้ง
รับสมัครนิสิตที่สนใจทุนการศึกษาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 4 ก.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 1132 ครั้ง
รับสมัครทุนกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 4 ก.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 1317 ครั้ง
นิสิตใหม่ รหัส 60 ที่ประสงค์ขอกู้เงิน กยศ. กรอ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ให้ดำเนินการตามนี้ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 2055 ครั้ง
นิสิต รหัส 60 ที่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ. (รายได้ผู้ปกครองไม่เกิน 200,000 บาท) สามารถ ยื่นแบบคำขอกู้ในระบบ e-studentloan (www.studentloan.or.th) ได้แล้วคะ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 มิ.ย. 2560 เวลา 22:00 อ่านแล้ว 1200 ครั้ง
ผลการคัดเลือกนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานิสิตทุนและแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 122 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ. และ กรอ.) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 72 ครั้ง