ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกการค้นหา

โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 12 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 91 ครั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับคณะนักวิ่งจากโครงการก้าวคนละก้าว. เผยแพร่เมื่อ วันที่ 26 ธ.ค. 2560 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 114 ครั้ง
การจำหน่ายสินค้าในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 425 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 ก.ย. 2560 เวลา 12:00 อ่านแล้ว 1059 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 176 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อพิจราณาให้เข้ามาประกอบการภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 18 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 715 ครั้ง
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมผู้ปกครองพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 2503 ครั้ง
รายชื่อนิสิตที่ย้ายห้องพักเนื่อจากการจองห้องซ้ำซ้อน เผยแพร่เมื่อ วันที่ 24 ก.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 1489 ครั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 3 ก.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 57 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประมูลจ้างเหมาทำเสื้อโปโลสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ขององค์การนิสิต มหวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 3 ก.ค. 2560 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 3424 ครั้ง
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 63 ครั้ง
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรกองกิจการนิสิต กับยุค Thailand 4.0 (DSA 4.0 PLUS) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 63 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนิสิตอาสาสมัครช่วยเหลือเพื่อนนิสิตพิการ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 26 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 1021 ครั้ง
กองกิจการนิสิต ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2560 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 25 พ.ค. 2560 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 115 ครั้ง
นิสิตใหม่ รหัส 60 ที่ประสงค์ขอกู้เงิน กยศ.กรอ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ให้ดำเนินการตามนี้ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 1793 ครั้ง
ประกาศ หน่วยหอพัก เรื่องรายชื่อนิสิตช่วยงานหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา(หอ มพ.) ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 902 ครั้ง
ประกาศ หน่วยหอพัก เรื่องประกาศรายชื่อนิสิตรหัส 57-59 เข้าพักหอพัก มพ. ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 1060 ครั้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิตอย่างเป็นทางการ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 พ.ค. 2560 เวลา 19:00 อ่านแล้ว 214 ครั้ง
ประกาศรับสมัคร ผู้สมัครเลือกตั้งเป็น นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.พะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 216 ครั้ง
เชิญยื่นซองประมูลจำหน่ายสินค้าในงานรับปริญญา ม.พะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 24 ม.ค. 2560 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 2754 ครั้ง