ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกการค้นหา

แจ้งเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถสวัสดิการ(รถโดยสารNGV) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 พ.ย. 2559 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 2854 ครั้ง
กำหนดวัดตัวสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 พ.ย. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 2578 ครั้ง
รับสมัครทีมเข้าแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ UP CUP ครั้งที่ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 พ.ย. 2559 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 322 ครั้ง
ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา ASEAN SIAM THAILAND + JAPAN +CHINA AND INDIA เผยแพร่เมื่อ วันที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 533 ครั้ง
รายชื่อผู้ได้รับร่มม่วง มพ. จากกิจกรรม Update ข้อมูลในเว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 15 ตุลาคม 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 18 ต.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 597 ครั้ง
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 18 ต.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 475 ครั้ง
แจ้งให้นิสิตเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 ส.ค. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 625 ครั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ (Big Day) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 4 ส.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 527 ครั้ง
การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เผยแพร่เมื่อ วันที่ 4 ส.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 456 ครั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมใจรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิต และบุคลากร ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคม 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 ส.ค. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 408 ครั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมห้องเชียร์สร้างสรรค์ปลอดเหล้าและอบายมุข เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ส.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 576 ครั้ง
โครงการเยี่ยมบ้านนิสิตทุนการศึกษา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ส.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 392 ครั้ง
รายชื่อนิสิตที่ได้ทำการจองและชำระเงินค่าหอพัก ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 26 ก.ค. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 504 ครั้ง
กองกิจการนิสิต ร่วมกับ ชมรมดนตรีลูกทุ่ง ม.พะเยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง “ดาวรุ่งลูกทุ่ง ม.พะเยา” ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 419 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนิสิตช่วยงานหอพัก มพ. ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 475 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อนิสิตรหัส 57,58 เข้าพักหอพัก มพ. ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 479 ครั้ง