ภาพข่าวกิจกรรม

ยกเลิกการค้นหา

โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 14 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 104 ครั้ง
พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่เมื่อ วันที่ 18 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 105 ครั้ง
ประดับดอกดาวเรืองบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ต.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 88 ครั้ง
งานสัมมนาเทคโนโลยีกับการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ แบบ Realtime เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ต.ค. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 93 ครั้ง
กิจกรรม UPStudent UP to Startup (UP Startup Inspiration Talk #3) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 2 ต.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 100 ครั้ง
แข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 191 ครั้ง
โครงการ เปิดโลกกิจกรรม 2017 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ก.ย. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 106 ครั้ง
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ก.ย. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 1387 ครั้ง
โครงการปั่น ปลูกป่า ถวายองค์ราชา ครั้งที่ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 103 ครั้ง
กิจกรรม “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4” เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่เมื่อ วันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 90 ครั้ง
โครงการเยี่ยมบ้านนิสิตทุนการศึกษา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 84 ครั้ง
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ม.พะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 ส.ค. 2560 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 412 ครั้ง
กิจกรรมธรรมะบรรยาย “เป็นคนดีตามรอยพ่อ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ส.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 71 ครั้ง
กิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ส.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 104 ครั้ง
แข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 126 ครั้ง
คณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 97 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 191 ครั้ง
กิจกรรม “Easy English V.2” ทักษะทางด้านการสื่อสาร เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 80 ครั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ลาว ครั้งที่ 14 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 113 ครั้ง
โครงการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา “สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา” ประจำปี 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 99 ครั้ง