ภาพข่าวกิจกรรม

ยกเลิกการค้นหา

พิธีทำบุญอาคารกิจกรรมฟ้ามุ่ย (สำนักงานกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 211 ครั้ง
โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 80 ครั้ง
โครงการการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคล้านนาตะวันออก เพื่อเชื่อมโยงอัตลักษณ์อาเซียน ครั้งที่ 2 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 408 ครั้ง
กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 319 ครั้ง
โครงการปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 343 ครั้ง
น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 414 ครั้ง
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยพะเยา มอบน้ำดื่มให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เผยแพร่เมื่อ วันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 420 ครั้ง
โครงการพัฒนานิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมทักษะการคิดวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 297 ครั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 17 พ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 357 ครั้ง
กองกิจการนิสิต จัดงานเทศน์มหาชาติ สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปี 2559 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เผยแพร่เมื่อ วันที่ 17 พ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 384 ครั้ง
ม.พะเยา ผลิตพิมเสนน้ำ บริการประชาชนที่สนามหลวง เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 พ.ย. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 272 ครั้ง
โครงการพอเพียงที่ภูเพียง ปีที่ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 4 พ.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 252 ครั้ง
กองกิจการนิสิตร่วมย้อมสีดำเพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีเสื้อสีดำได้ใช้ประโยชน์และสวมใส่ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 18 ต.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 277 ครั้ง
ประเพณีเดินเข้า ม. ประจำปี 2559 “หกเวียงแห่งศักดิ์ศรี หกปีแห่งการสถาปนา ผลิฟ้ามุ่ยแห่งภูมิปัญญา เฉลิมสง่ามหาวิทยาลัยพะเยา” เผยแพร่เมื่อ วันที่ 3 ต.ค. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 477 ครั้ง
ฟ้ามุ่ยแรกช่อ รับน้องเข้ามอ บูชาพ่อนเรศวร เผยแพร่เมื่อ วันที่ 3 ต.ค. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 203 ครั้ง
ค่ายอาสา RSU – UP ครั้งที่ 2 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 3 ต.ค. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 202 ครั้ง
การประกวด UP Fitness Model 2016 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 21 ก.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 262 ครั้ง
การประกวด ดาว – เดือน มหาวิทยาลัยพะเยา UP Freshmen Night 2016 สีสันแห่งบุปผา ราตรีแห่งดวงดาว เผยแพร่เมื่อ วันที่ 21 ก.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 357 ครั้ง
กิจกรรมประกวดทูตวัฒนธรรม ประจำปี 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 181 ครั้ง
วันนิสิตเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 1030 ครั้ง