ภาพข่าวกิจกรรม

ยกเลิกการค้นหา

โครงการประชุมวางแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 169 ครั้ง
โครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมปลูกต้นเหลืองปรีดิยาธร) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 328 ครั้ง
กราบคุรุปูจา ครูบาอาจารย์เจ้า พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 221 ครั้ง
กองกิจการนิสิตยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 121 ครั้ง
สำนักพระราชวัง และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่32 ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 90 ครั้ง
กองกิจการนิสิตยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 195 ครั้ง
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการเจริญภาวนาในแนวทาง “ระลึกรู้สึกใจ” ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 175 ครั้ง
กิจกรรมดนตรีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (UP MUSIC ANTI ALCOHOL) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 124 ครั้ง
กิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 259 ครั้ง
ประกวด ดาวรุ่งลูกทุ่ง ม.พะเยา ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รอบชนะเลิศ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 257 ครั้ง
โครงการ เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 169 ครั้ง
กิจกรรมประเพณีฮับขวัญน้องใหม่ ประจำปี 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 199 ครั้ง
แข่งขันกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (Freshmen Day) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 108 ครั้ง
กิจกรรมพิธีบวชต้นไม้ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 17 ส.ค. 2559 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 305 ครั้ง
กิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 17 ส.ค. 2559 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 237 ครั้ง
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวินัยนิสิตแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 17 ส.ค. 2559 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 162 ครั้ง
กองกิจการนิสิตจัด “การประกวดฟ้อนเล็บ”งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 13 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 26 ก.ค. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 486 ครั้ง
กองกิจการนิสิต ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดดาวรุ่งลูกทุ่ง ม.พะเยา ครั้งที่ 5 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 25 ก.ค. 2559 เวลา 17:00 อ่านแล้ว 544 ครั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประกวดการนำเสนอการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ระดับประเทศ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 ก.ค. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 170 ครั้ง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต ที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 15 ก.ค. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 130 ครั้ง