ภาพข่าวกิจกรรม

ยกเลิกการค้นหา

พิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร เผยแพร่เมื่อ วันที่ 15 ก.ค. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 193 ครั้ง
ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การลงคะแนนออกเสียงประชามติ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 13 ก.ค. 2559 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 141 ครั้ง
พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 13 ก.ค. 2559 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 247 ครั้ง
ผู้นำนิสิต ม.พะเยา ลงนาม MOU จัดรับน้องใหม่ 2559 อย่างสร้างสรรค์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 13 ก.ค. 2559 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 121 ครั้ง
สานสัมพันธ์น้องพี่ วงดนตรีลูกทุ่ง 2 สถาบัน ม.นเรศวร – ม.พะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 13 ก.ค. 2559 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 131 ครั้ง
กองกิจการนิสิตยินดีต้อนรับ คณะอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการนักศึกษา สสอท.รุ่นที่3 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 168 ครั้ง
โครงการพัฒนานิสิตทุนด้านการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมกับโครงการสร้างเครือข่ายการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสำหรับบุคลากรด้านการพัฒนานิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย. 2559 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 263 ครั้ง
โครงการศิษย์เก่าสัญจร เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 239 ครั้ง
กองกิจการนิสิต พร้อมด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติด เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 249 ครั้ง
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 214 ครั้ง
โครงการค่ายผู้นำมหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 240 ครั้ง
กิจกรรมบรรยาย “ปรับมุมคิด ชีวิตเปลี่ยน” เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 147 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2558 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 111 ครั้ง
กิจกรรม “Easy English” ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 90 ครั้ง
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้สัมผัสอาหารในมหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 179 ครั้ง
มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “17 วัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกฮอล์ และกิจกรรม “17 Power Camp โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกฮอล์” ภาคเหนือตอนบน ปีที่ 2 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 156 ครั้ง
กิจกรรมบรรยาย “เป็นนิสิตธรรมดา มันง่ายไป” เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 109 ครั้ง