มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมใจรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิต และบุคลากร ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคม 2559

ประกาศเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559

เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา และตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป เกิดความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมใจในการใช้สิทธิ “7 สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคง”โดยมีตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 กว่า 1,500 คน ร่วมเดินรณรงค์ไปตามถนนรอบบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา  

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์