มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ (Big Day)

ประกาศเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2559

ในวันนี้ (4 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต นำตัวแทนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ (Big Day) บริเวณข่วงวัฒนธรรมข้างกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกสังกัด พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาจำนวนกว่า 2,000 คนร่วมเดินรณรงค์ไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อีกทั้งแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดพะเยา  ให้เกิดการตื่นตัว และมีความเข้าใจในกระบวนการออกเสียงประชามติ ทั้งนี้ได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคมนี้ให้มากที่สุด

 

 

 พิเชษฐ  ถูกจิตร / ข้อมูล

รักชนู วงศ์วุฒิ / ข่าว

นิสิตช่วยงานกองกิจการนิสิต / ภาพ 

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์