ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ประกาศเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรราชาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559 เวลา 17.30 ณ ลานอเนกประสงค์หลังหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์