รายชื่อผู้ได้รับร่มม่วง มพ. จากกิจกรรม Update ข้อมูลในเว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 15 ตุลาคม 2559

ประกาศเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์