กองกิจการนิสิต ร่วมกับ ชมรมดนตรีลูกทุ่ง ม.พะเยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง “ดาวรุ่งลูกทุ่ง ม.พะเยา” ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2559

เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและบุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ได้แสดงความสามารถ อันเป็นการส่งเสริมและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งไทย ให้คงอยู่สืบไป
โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1.ประเภทมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สนใจ
2.ประเภทมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา ที่สนใจ
ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รอบคัดเลือก ส่งเอกสารการสมัครพร้อม demo ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยพะเยา 09 9970 6355 หรือ เพจ “วงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยพะเยา”

 

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์